كل عناوين نوشته هاي همينه ديه

همينه ديه
[ شناسنامه ]
چاخان ...... شنبه 87/11/5
حسن اندر حسن اندر حسن است ...... دوشنبه 87/6/25
اوركيا اوركيا !‏ ...... يكشنبه 87/6/17
يتا شعر خش ...... چهارشنبه 87/4/26
ديشو ...... سه شنبه 87/4/18
ايرو!! ...... سه شنبه 87/3/7
دلتنگي شب عيد ...... پنج شنبه 87/1/1
  ==>   ليست آرشيو شده ها