كل عناوين نوشته هاي ( آرشيو شده ) همينه ديه

همينه ديه
[ شناسنامه ]
پچخ شدن لهجه يزدي ...... چهارشنبه 86/12/1
سياهي ...... پنج شنبه 86/7/5
فرق علم و بوَر ...... دوشنبه 86/5/1
باده خميني ...... دوشنبه 86/3/14
دانشجو ؟؟ ...... سه شنبه 86/3/1
يزد خشه؟ ...... چهارشنبه 85/12/16
فقط يزديا بخونن ...... چهارشنبه 85/12/16
  ==>   ليست غير آرشيوي ها